ทําไมควรจดทะเบียนบริษัท

ท่านที่กำลังตัดสินใจปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากร้าค้าทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) มาเป็นรูปแบบนิติบุคคล (บริษัท หรือ หจก.) เพื่อการจัดการด้านบัญชีและภาษีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ท่านควรเปรียบเทียบประเด็นดังต่อไปประกอบการตัดสินใจ

 

ข้อ 1 ท่านต้องการภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ใช่ หรือ ไม่

การจัดตั้งบริษัทช่วยสร้างความน่าชื่อถือให้ธุรกิจของท่าน

การขายสินค้าในนามบริษัทช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการแข่งขัน

รูปแบบการดำเนินงานของบริษัททำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจ

 

ข้อ 2 ท่านต้องการวางแผนภาษีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช่ หรือ ไม่

ยกตัวอย่างที่ 1 การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อมูลสมมุติ "ร้านค้าร่ำรวยพาณิชย์" มีรายได้จากการขายสินค้าปีละ 3 ล้านบาท

รายได้ทั้งปี 3,000,000.-
หัก ค่าใช้จ่าย 60% 1,800,000.-
หัก ลดหย่อนตนเอง 60,000.-
หัก ลดหย่อนคู่สมรส 60,000.-
เงินได้สุทธิ 1,080,000.-
เสียภาษี ภ.ง.ด.90 135,000.-

 


ยกตัวอย่างที่ 2 การเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคล

ข้อมูลสมมุติ "บริษัท ร่ำรวย จำกัด" มีรายได้จากการขายสินค้า ปีละ 3 ล้านบาท มีเอกสารในการซื้อสินค้า 2.1 ล้านบาท จ่ายเงินเดือนผู้บริหารสองคน คนละ 25,000 บาท ต่อเดือน

รายได้ทั้งปี 3,000,000.-
หัก ต้นทุนขาย 2,100,000.-
หัก ค่าใช้จ่ายบริหาร 600,000.-
กำไรสุทธิ 300,000.-
เสียภาษี ภ.ง.ด.50 -0.-

หมายเหตุ : นิติบุคคลกำไรสุทธิไม่เกิน 3 แสนบาท ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน

 

ข้อ 3 ท่านมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจในระยะยาว ใช่ หรือ ไม่

การดำเนินธุรกิจในระยะยาวมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มสภาพคลองให้ธุรกิจสามารถขยายงานได้เหนือคู่แข่ง อาจเป็นการเปิดเพิ่มสาขา การลงทุนซื้อเครื่องจักร หรือการสร้างโรงงานเพื่อให้ธุรกิจครบวงจรยิ่งขึ้น​

การขอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์จากธนาคารจึงเป็นทางเลือกที่ต้องพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ โดยท่านต้องวางแผนในการจัดบัญชีภาษีให้ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

ซึ่งต้องวางแผนธุรกิจให้มีทิศทางที่เติบโตและไม่ควรขาดทุนประจำปีเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ในการขอสินเชื่อกับธนาคาร ปกติอาจใช้เวลาในการเตรียมดำเนินงานบริษัท 2 - 3 ปี ก่อนขอสินเชื่อ


 • ขั้นตอนจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.jpg
  บริการรับจดทะเบียนบริษัท ครบวงจร พร้อมบริการให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริการตั้งแต่จัดตั้งบริษัท แก้ไขทะเบียนนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท แก้ไขเพ...

 • สิ่งที่ต้องรู้ก่อนจดทะเบียนบริษัท.jpg
  จดทะเบียนบริษัท หรือ หจก ดี? เป็นคำถามยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ที่มักจะสอบถามกับทีมงานของเราอยู่เสมอ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามักจะแนะนำให้ลูกค้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมากกว่า โ...

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.jpg
  จดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน กรณีมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รายรับเกิน โดยยื่นแบบขอจดทะเบียนกับสำนักงานสรรพากรอำเภอที่กิจก...

 • จดทะเบียนประกันสังคม.jpg
  จดทะเบียนประกันสังคมตอนไหน กรณีมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน และกรณีรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งข...

 • 2TJ
  ตราประทับจะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าจะมีชื่อในดวงตราประทับนั้นต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน ส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องตรงกับที่ขอใช้ในต้องจองชื่อกิจการ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิต...
Visitors: 1,981,440