ความแตกต่างระหว่างบริษัท กับ หจก

จดทะเบียนบริษัท หรือ หจก ดี? เป็นคำถามยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ที่มักจะสอบถามกับทีมงานของเราอยู่เสมอ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามักจะแนะนำให้ลูกค้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมากกว่า โดยการพิจารณาเปรียบเทียบตามประเด็นดังต่อไปนี้

 

1. ความน่าเชื่อถือของบริษัท

บจก : มีความมั่นคงหรือน่าเชื่อถือมากกว่า

 หจก : บางคนก็มักจะมองว่าเป็นธุรกิจครอบครัว

 

3. ความรับผิดทางกฎหมาย

 บจก : ผู้ถือหุ้นทุกคนต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ตนถือ หรือไม่เกินจำนวนเงินที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบเท่านั้น

 หจก : หุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องร่วมรับผิดในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน (ทรัพย์สินส่วนตัวอาจถูกนำมาใช้ในการชำระหนี้ของห้างหุ้นส่วนด้วยก็ได้)

 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกิจการ (จ่ายแค่ครั้งเดียว)

 บจก : ค่าบริการและค่าธรรมเนียมทุกอย่าง 12,000 บาท

หจก : ค่าบริการและค่าธรรมเนียมทุกอย่าง 6,000 บาท


 • ขั้นตอนจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.jpg
  บริการรับจดทะเบียนบริษัท ครบวงจร พร้อมบริการให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริการตั้งแต่จัดตั้งบริษัท แก้ไขทะเบียนนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท แก้ไขเพ...

 • การจดทะเบียนการค้าบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด.jpg
  ท่านที่กำลังตัดสินใจปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากร้าค้าทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) มาเป็นรูปแบบนิติบุคคล (บริษัท หรือ หจก.) เพื่อการจัดการด้านบัญชีและภาษีให้ถูกต้องและมี...

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT.jpg
  จดภาษีมูลค่าเพิ่มตอนไหน กรณีมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รายรับเกิน โดยยื่นแบบขอจดทะเบียนกับสำนักงานสรรพากรอำเภอที่กิจก...

 • จดทะเบียนประกันสังคม.jpg
  จดทะเบียนประกันสังคมตอนไหน กรณีมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน และกรณีรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งข...

 • 2TJ
  ตราประทับจะมีภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้ ถ้าจะมีชื่อในดวงตราประทับนั้นต้องตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน ส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องตรงกับที่ขอใช้ในต้องจองชื่อกิจการ และต้องมีคำแสดงประเภทของนิต...
Visitors: 1,981,438