1. การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

สอนใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 1 - การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

คำแนะนำการติดตั้งและการใช้งานอย่างง่ายสะดวกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง ดำเนินการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันที

 

1.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มต้น

 

1.2 การกำหนดบริษัทใหม่

 

1.3 การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่

 

1.4 การกำหนดรายละเอียดของกิจการ

 

1.5 การกำหนดเรื่องทั่วไป

 

1.6 การกำหนดรอบบัญชี

 

1.7 การกำหนดตารางข้อมูล

 

1.8 การกำหนดผังบัญชี

 

1.9 การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี

 

1.10 การกำหนดเลขที่เอกสาร

 

Visitors: 2,017,772