4. การบันทึกรายการในระบบขายสินค้าหรือบริการ

สอนใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 4 - การบันทึกรายการในระบบขายสินค้าหรือบริการ

ระบุรายละเอียดลูกค้า วันที่ขาย และจำนวนเงินที่ได้รับ การบันทึกนี้ช่วยให้คุณติดตามรายได้ของธุรกิจ

 

4.1 บันทึกขายเงินเชื่อ

 

4.2 บันทึกลดหนี้และรับคืนสินค้า

 

4.3 บันทึกรับชำระหนี้

 

4.4 บันทึกการขายสินค้าบริการ

 

4.5 บันทึกรับชำระหนี้ค่าบริการ

 

Visitors: 2,017,772