การจัดการข้อมูลทางการเงินในโปรแกรม Express

การจัดการการเงิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express

ตอนที่ 5: การบันทึกข้อมูลทางการเงิน

วิธีการบันทึกเช็คธนาคารและการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน

การบันทึกเช็คธนาคารช่วยให้คุณจัดการธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับเช็คได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมบัญชี Express ช่วยให้คุณบันทึกและติดตามการเบิกจ่ายเช็คได้อย่างง่ายดาย

5.1 เช็ครับ:

 • บันทึกเช็ครับที่ได้รับ
 • ค้นหาเช็ครับ
 • ตรวจสอบสถานะเช็ครับ
 • ยกเลิกเช็ครับ

5.2 เช็คจ่าย:

 • บันทึกเช็คจ่าย
 • ค้นหาเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบสถานะเช็คจ่าย
 • ยกเลิกเช็คจ่าย

5.3 รายงานเคลื่อนไหวบัญชี:

 • พิมพ์รายงานการฝาก-ถอน
 • พิมพ์รายงานยอดคงเหลือ
 • พิมพ์รายงานการใช้เช็ค
 • พิมพ์รายงานธุรกรรมทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การเตรียมความพร้อม | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 1: เตรียมพร้อมใช้โปรแกรม Express เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมและกำหนดฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express อย่าง...

 • การตั้งค่าฐานข้อมูล | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 2: การกำหนดฐานข้อมูลโปรแกรม Express การสร้างและจัดการฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัย การกำหนดฐ...

 • การบันทึกการซื้อ | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 3: การบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการติดตามการชำระเงินและการรับสินค้า การบันทึกรายการซ...

 • การบันทึกการขาย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 4: การบันทึกข้อมูลการขายสินค้า การบันทึกและจัดการข้อมูลการขายสินค้าและบริการ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน การบันทึกร...

 • การจัดการบัญชี | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 6: การจัดการข้อมูลทางบัญชี การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ การบันทึกรายก...

 • การจัดการสินค้าคงคลัง | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 7: การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง วิธีการบันทึกและติดตามรายการสินค้าคงคลังเพื่อควบคุมการผลิตและการขาย การจัดการสินค้าคงคลังเ...

 • การจัดการทรัพย์สิน | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 8: การจัดการข้อมูลทรัพย์สิน การบันทึกทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อการติดตามสถานะของทรัพย์สินทั้งหมด การบันทึกรายการ...

 • การตั้งค่าความปลอดภัย | วิธีใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 9: การตั้งค่าความปลอดภัยและอื่นๆ การตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลและการสำรองข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าฟังก์ชันเพิ่มเติมในโปรแก...
Visitors: 2,034,052