6. การบันทึกรายการในระบบที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

สอนใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 6 - การบันทึกรายการในระบบที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

เช่น การปรับปรุงยอดหนี้หรือเครดิต การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา หรือรายการอื่น ๆ ที่มีผลต่อสถานะการเงิน

 

6.1 การลงรายการบัญชีที่สมุดรายวัน 

 

6.2 การผ่านรายการบัญชีไปยังแยกประเภท เฉพาะเวอร์ชั่น 1.5

 

Visitors: 2,017,779