8. การบันทึกรายการระบบบัญชีทรัพย์สิน

สอนใช้งานโปรแกรม Express ตอนที่ 8 - การบันทึกรายการในระบบทะเบียนทรัพย์สิน

เช่น การซื้อ-ขายทรัพย์สิน การปรับปรุงทรัพย์สิน หรือการสิ้นสุดการใช้งานของทรัพย์สิน

 

8.1 กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

 

8.2 บันทึกรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 

Visitors: 2,017,778