เกี่ยวกับภาษีเงินได้ SME

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) | Dhanakom Advisory

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)

ภาษีเงินได้ SME เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ซึ่งมักจะมีอัตราภาษีและข้อกำหนดที่แตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ การทำความเข้าใจภาษีเงินได้ SME เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการเงินและการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาษีเงินได้ SME

 • อัตราภาษี: ธุรกิจ SME จะได้รับอัตราภาษีที่ต่ำกว่าเพื่อส่งเสริมการเติบโตและการลงทุน ตัวอย่างเช่น:
  • รายได้สุทธิต่ำกว่า 300,000 บาท: อัตราภาษี 0%
  • รายได้สุทธิระหว่าง 300,001 - 3,000,000 บาท: อัตราภาษี 15%
  • รายได้สุทธิเกิน 3,000,000 บาท: อัตราภาษี 20%
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข: มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับธุรกิจ SME เช่น การรักษาบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายและการยื่นแบบภาษีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
 • การยกเว้นและสิทธิประโยชน์ทางภาษี: มีนโยบายยกเว้นภาษีหรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจ SME เช่น การลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนในอุปกรณ์หรือการวิจัยและพัฒนา

วิธีการจัดการภาษีเงินได้ SME อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายภาษี: การทำความเข้าใจกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีเงินได้ SME เป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลีกเลี่ยงการถูกปรับ
 • การจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง: การรักษาบัญชีที่ถูกต้องและเป็นระเบียบจะช่วยในการคำนวณภาษีและการยื่นแบบภาษีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • การใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี: การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือผู้สอบบัญชีสามารถช่วยให้ธุรกิจ SME ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มที่และวางแผนภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับธุรกิจ SME

 • การลดหย่อนภาษี: ธุรกิจ SME อาจได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
 • การยกเว้นภาษี: บางครั้งรัฐบาลอาจมีนโยบายในการยกเว้นภาษีสำหรับธุรกิจ SME ที่เพิ่งเริ่มต้นในช่วงปีแรกๆ
 • สิทธิประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนา: ธุรกิจที่ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม

การเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีเงินได้ SME เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการเงินและการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาด


 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำอย่างรอบคอบเพื่อ...

 • การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME | Dhanakom Advisory การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME การวางแผนภาษีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) เพื่อให้สามารถจัดการภาร...

 • การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม | Dhanakom Advisory การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสม การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการเงินและบัญชีของธุรกิจให้ม...

 • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับธุรกิจที่เติบโตและมีรายได้ถึงเกณฑ...

 • การจดทะเบียนประกันสังคมเป็นขั้นตอนสำคัญที่ธุรกิจต้องปฏิบัติเมื่อมีการจ้างงานพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป การจดทะเบียนนี้จะช่วยให้พนักงานมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากประกันสังคม ...

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs | Dhanakom Advisory การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับธุรกิจ SMEs ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่ว...

 • ใช้บ้านสำหรับจดทะเบียนบริษัท - Dhanakom Advisory การใช้บ้านสำหรับการจดทะเบียนบริษัทเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้และมีข้อดีหลายประการ เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงานและสะดวกใ...

 • การจดทะเบียนบริษัทไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจริงทั้งหมดในทันที ทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงินที่ผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งใจจะใช้เป็นทุนสำหรับดำเนินกิจการ แต่ไม่จำเป็นต้องนำเงินสดทั้งหมดเข้าบริษั...

 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองที่เหมาะสม การทำความเข้าใจข้อกำหนดและขั้นตอนต่า...

 • ขั้นตอนการทำบัญชีและภาษี | ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ การทำบัญชีและภาษีเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องทำอย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงและปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด การจัด...

 • การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด | Dhanakom Advisory การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด การจดทะเบียนบริษัท (บริษัทจำกัด) และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก) มีความแตกต่างกันทั...
Visitors: 2,034,056