ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด

1. การยอมรับข้อตกลง

การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงการใช้งานทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง กรุณาหยุดการใช้งานเว็บไซต์ทันที

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อประกาศบนเว็บไซต์

3. การใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้งานต้องใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามใช้เว็บไซต์ในการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น

4. การรับรองและความรับผิดชอบ

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไป บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์

5. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้น

6. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ รูปภาพ โลโก้ และสื่ออื่น ๆ เป็นทรัพย์สินของบริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางตรง ทางอ้อม หรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดคิดได้

8. การติดต่อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งาน กรุณาติดต่อ:

  • โทร: 02-102-6503
  • มือถือ: 065-729-9905, 090-127-0586
  • อีเมล: info@dhanakom.com
  • ที่อยู่: 1/31 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้งานทั้งหมดแล้ว

Visitors: 2,034,050