จดทะเบียน หจก ต้องทำอย่างไร | จดทะเบียน หจก ใช้เงินเท่าไหร่ | บริการการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันจัดตั้งกิจการโดยเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน มีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนและแบ่งผลกำไรกัน 

หุ้นส่วนแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. หุ้นส่วนผู้จัดการ จะรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินร่วมกับห้างฯ โดยไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์

2. ห้างหุ้นส่วนทั่วไป รับผิดชอบไม่เกินเงินที่ตนได้ลงทุนไว้เท่านั้น 

ข้อดีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 

1. ห้างหุ้นส่วนเป็นธุรกิจมีความน่าเชื่อถือสามารถระดมทุนได้มากขึ้น 

2. ห้างหุ้นส่วนคำนวณภาษีจากรายได้หักค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น กรณีขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษี และผลขาดทุนยกไปเป็นค่าใช้จ่ายในปีถัดๆ ไป ได้สูงสุด 5 รอบบัญชี 

3. ห้างหุ้นส่วน SMEs ได้รับสิทธิในการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า กำไร 300,000 บาทแรก ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน

ขั้นตอนรการจดทะเบียนหุ้างหุ้นส่วน

1. จองชื่อนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

2. ชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท และส่งเอกสารเพื่อจัดทำคำขอ 

3. นัดเซ็นต์เอกสารพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 

4. ดำเนินการจดทะเบียนตามแพคเกจที่ตกลงไว้ 

6. เสร็จส่งมอบเอกสารพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทั้งหมด

ดาวน์โหลดใบเสนอราคา ..ที่นี่

พูดคุยกับเราผ่านไลน์

Line ID : suptle.t

 

มือถือ 090-127-0586

เรายินดีให้บริการท่านด้วยมิตรภาพจริงใจและตรงไปตรงมา (ขอบคุณค่ะ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

 

Visitors: 396,390