สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express สำหรับผู้เริ่มต้น แบบละเอียดทุกขั้นตอน

โปรแกรมบัญชี Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว เพียงบันทึกข้อมูลซื้อ-ขายในโปรแกรมบัญชี exprees

ขู้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน การบันทึกข้อมูลมีความสะดวกและง่าย สามารถแยกแผนกในการทำงานได้

 

ติดต่อฝ่ายขายและบริการติดตั้ง

คุณพัชรินทร์  พิจารณา

Tel : 065-729-9905

Line : dhateam

Email : dhanakom.info@gmail.com

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

 

"อาชีพนักบัญชี" เป็นอาชีพเฉพาะทางที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเรียนจบด้านบัญชีโดยตรง ต้องมีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีอย่างลึกซึ้ง

ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญ เป็นอาชีพที่ไม่มีทางลัด และไม่สามารถฝึกหัดกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเหมือนอาชีพสายงานอื่น

Visitors: 1,957,038