สื่อการเรียนรู้ออนไลน์วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express แบบละเอียดทุกขั้นตอน

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ได้รวบรวมระบบบัญชีหลักๆ ทั้ง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันในโปรแกรมเดียวกัน เพียงบันทึกรายการซื้อขายข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

 2. การกำหนดฐานข้อมูล

 3. การบันทึกรายการประจำวัน ระบบซื้อ

 4. การบันทึกรายการประจำวัน ระบบขาย

 5. การบันทึกรายการประจำวัน ระบบเช็คและธนาคาร

 6. การบันทึกรายการประจำวัน ระบบบัญชี

 7. การบันทึกรายการประจำวัน ระบบสินค้า

 8. การบันทึกรายการประจำวัน ระบบทรัพย์สิน

 9. ระบบอื่นๆ

ติดต่อพวกเราเพิ่มเติมได้ที่

Visitors: 510,821