แก้ปัญหา Express | เข้าใช้งานไม่ได้ เพิ่มเครื่อง อัพเกรดเวอร์ชั่น | เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาทางเทคนิคโปรแกรมบัญชี Express

แก้ปัญหาโปรแกรมบัญชี Express (เร่งด่วน)

บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ในในส่วนที่เกี่ยวกับ โปรแกรมบัญชี Express  ผ่านระบบ Remote Online ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาทางเทคนิคของระบบบัญชี Express บริการคุณภาพ เร่งด่วน ไม่เสียเวลา

อัตราค่าบริการ

1. แก้ปัญหาเมนูและรายงานไม่เป็นไทย (ภาษาต่างดาว) เริ่มต้น 300 บาท

2. Map Network Drive เพิ่มเครื่องลูกสำหรับใช้งานระบบ LAN เริ่มต้น 300 บาท

3. แก้ปัญหาระบบ Network หลุด และ #Error330 เริ่มต้น 500 บาท

4. บริการติดตั้งและลงทะเบียนเครื่องแม่ (ล้างลงโปรแกรมใหม่) เริ่มต้น 1,000 บาท

5. บริการติดตั้งฟอร์มแบบใหม่ (NewRWT) ใส่ลายน้ำและโลโก้ เริ่มต้น 2,000 บาท

6. บริการอื่นๆ **โทรสอบถามที่เบอร์ 065-729-9905

คําถามที่พบบ่อย?

- Express เข้าไม่ได้

- Map Drive Express Windows ทำอย่างไร

- วิธีเพิ่มเครื่องลูก Express ในระบบ LAN

- Expresss หาเครื่อแม่ไม่เจอ

- ปัญหาโปรแกรม Express หลุด เข้าไม่ได้

- วิธีติดตั้งโปรแกรม Express

- วิธีลงโปรแกรม Express Win 10

- การติดตั้งโปรแกรม Express แบบ Lan

- Map Drive Express Windows 10

- วิธีติดตั้ง Express for Windows 10

ตัวอย่างฟอร์มแบบใหม่ NewRWT

ฝ่ายขายโปรแกรม Express

มือถือ 065-729-9905

Line ID : dhateam

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 414,734