การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME: คู่มือแบบกระทัดรัด

ภาษีนิติบุคคลเป็นภาษีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องชำระให้กับรัฐ โดยภาษีนี้ถูกคำนวณจากกำไรสุทธิที่กิจการได้รับในแต่ละปี สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) การคำนวณภาษีนิติบุคคลอาจดูซับซ้อน แต่หากเข้าใจขั้นตอนพื้นฐาน จะทำให้การคำนวณง่ายขึ้นมาก

ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME

1. รวบรวมรายได้ทั้งหมด

รวมรายได้ทั้งหมดที่กิจการได้รับในปีภาษี เช่น ยอดขาย รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

 

2. หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องมีหลักฐานยืนยันเพื่อใช้ในการหักภาษี

 

3. คำนวณกำไรสุทธิ

เมื่อได้รายได้รวมและค่าใช้จ่ายแล้ว ให้นำรายได้รวมมาหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อหากำไรสุทธิ

 

4. หักขาดทุนสะสม (ถ้ามี)

ถ้ากิจการมีขาดทุนสะสมจากปีก่อน ๆ สามารถนำขาดทุนสะสมนั้นมาหักออกจากกำไรสุทธิก่อนที่จะคำนวณภาษี

 

5. คำนวณภาษีที่ต้องชำระ

สำหรับ SME ในประเทศไทย อัตราภาษีนิติบุคคลในปี 2566 กำหนดไว้ดังนี้:

  • กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท: ได้รับการยกเว้นภาษี
  • กำไรสุทธิ 300,001 - 3,000,000 บาท: อัตราภาษี 15%
  • กำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาท: อัตราภาษี 20%

 

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

สมมติว่าบริษัทมีรายได้รวม 5,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายรวม 4,200,000 บาท

  • กำไรสุทธิ = 5,000,000 - 4,200,000 = 800,000 บาท
  • กำไรสุทธิก่อนหักภาษี = 800,000 บาท
  • จากนั้นคำนวณภาษีตามขั้นบันได:
  • กำไรสุทธิ 300,000 บาทแรก: ได้รับการยกเว้นภาษี
  • กำไรสุทธิ 300,001 - 800,000 บาท (500,000 บาท): อัตราภาษี 15% = 500,000 x 15% = 75,000 บาท
  • ดังนั้น ภาษีที่ต้องชำระคือ 75,000 บาท

 

การยื่นภาษี

หลังจากคำนวณภาษีเรียบร้อยแล้ว กิจการต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด.50) ภายใน 150 วันหลังจากสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมสรรพากรหรือผ่านระบบออนไลน์

 

การคำนวณภาษีนิติบุคคลสำหรับ SME อาจดูซับซ้อนในขั้นแรก แต่หากเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานก็สามารถทำได้ไม่ยาก ควรเตรียมข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องและครบถ้วน

และอย่าลืมหักขาดทุนสะสมถ้ามี การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอย่างถูกต้องจะช่วยให้กิจการดำเนินไปอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายในอนาคต

คำถามพบบ่อย (FAQ) สำหรับบริการรับทำบัญชีรายเดือนและภาษี

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. บริการรับทำบัญชีรายเดือนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการรับทำบัญชีรายเดือนขึ้นอยู่กับจำนวนใบกำกับภาษีที่ต้องการจัดทำในแต่ละเดือน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ แพ็กเกจบริการทำบัญชี

2. การยื่นแบบประกันสังคมต้องทำอย่างไร?

การยื่นแบบประกันสังคมต้องจัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ ประกันสังคมสำหรับพนักงาน

3. ทำไมถึงควรใช้บริการรับทำบัญชีมืออาชีพ?

การใช้บริการรับทำบัญชีมืออาชีพช่วยให้การจัดการการเงินของธุรกิจมีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ประโยชน์ของบริการบัญชี

4. ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายเดือนมีอะไรบ้าง?

การจัดทำบัญชีรายเดือนประกอบด้วยการเก็บรวบรวมเอกสาร การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อสรุป

การจัดทำบัญชีรายเดือนและการยื่นภาษีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ การใช้บริการรับทำบัญชีและภาษีจากมืออาชีพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความมั่นคงและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่าน เว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาและคำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพของเรา

Visitors: 2,028,037